Паспорт Новогригорівської сільської ради

ПАСПОРТ  НОВОГРИГОРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

СТАНОМ НА 01.01.2018 Р.

 

I.Адміністративно-політична характеристика територіальної громади.

1. Загальні відомості.

Кількість населених пунктів що входять до складу ради

Кількість населення

Загальна площа (км2)

Кордини

(з якими територіальними громадами межує)

3

942чол.

395,21

Хмелівська сільська рада

Смолінська селишна рада

2. Відомості про населені пункти що входять до складу ради.

Назва населеного

пункту

Кількість

населення

Кількість дворів

Загальна

площа (км2)

Відстань до центра ради

Всього

з них виборців

Всього

з них жилих

Новогригорівка

526

423

253

184

145,31

40

Новопетрівка

398

293

193

150

200,9

40

Новоолександрівка

18

18

11

9

49,0

40

3. Відомості про орган місцевого самоврядування.

Юридична адреса ради

Телефон/

факс

Адреса електронної пошти

Чисельність апарату ради, осіб

Всього

(за штатом)

Кількість наявних працюючих

26227

с.Новогригорівка

вул. Ювілейна 1а

Маловисківський район

Кіровоградська область

3-83-97

Факс

3-82-27

6

6

4. Відомості про структуру органу місцевого самоврядування.

Назва структурного підрозділу апарат

Кількість працюючих, осіб

Сільський голова

1

секретар сільської ради

1

спеціаліст -землевпорядник

1

головний бухгалтер

1

прибиральниця

1

                                        водій                             1

5. Відомості про сільського, селищного голову.

Прізвище, ім’я

по батькові

Братерська Тамара Вікторівна

Суб'єкт висування на посаду

самовисунення

Дата народження

02.11.1962

Місце роботи до

обрання на посаду

Новогригорівський сільський голова

Освіта

(в т.ч. у галузі державного управління)

вища

Кількість скликань на посаді

-

Партійність

 

позапартійна

Телефон

службовий

мобільний

 

3-82-27

0662461959

6. Відомості про секретаря сільської, селищної ради.

Прізвище, ім’я

по батькові

Столярчук Альона Володимирівна

Місце роботи до

обрання на посаду

Новогригоріввська сільська рада головний бухгалтер бухгалтер

Дата народження

30.08.1972

Кількість скликань на посаді

2

Освіта

(в т.ч. у галузі державного управління)

Середня спеціальна

Телефон

службовий

мобільний

 

3-83-97

0668449088

Партійність

безпартійна

 

 

7. Відомості про депутатів ради.

Кількість депутатських мандатів всього

12

Обрано депутатів

12

з них:

 

самовисунення

9

висунуті політичними партіями 3

з них: (перелік партій та кількість депутатів)

 

Самовисунення

9

 

 

За освітою:

 

Вища:

3

Незакінчена вища:

 

Середня-технічна:

5

Середня-спеціальна:

 

Середня:

4

 

 

За віком:

 

До 30 років:

 

Від 30 до 60 років:

11

Старше 60 років:

1

За родом діяльності:

 

Працівники промисловості, будівництва, транспорту, зв'язку

3

Працівники агропромислового комплексу

2

Працівники житлово-комунального господарства

 

Працівники охорони здоров'я

 

Працівники освіти, культури

1

Працівники місцевих органів самоврядування

1

Пенсіонерів

1

Осіб, що не працюють

3

Інші  

1

8. Відомості про постійні комісії ради.

Назва постійної комісії

Кількість депутатів

Прізвище, ім'я, по батькові голови

Від якої партії обрано

Телефон

Постійна комісія з питань бюджету, фінансів  та протидії корупції

3

Теліга Людмила Миколаївна

 

 

0684602051

 

Постійна комісія з питань  регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища

4

Запорожець Світлана Миколаївна

 

 

0664544667

 

Постійна комісія з питань осіти культури охорони здоровя та соціального захисту населення

4

Гончаренко Тетяна іванівна

 

0664104788

 

9.Відомості про фракції та депутатські групи ради.

Назва депутатської фракції/групи

Кількість депутатів

Прізвище, ім'я, по батькові

уповноваженого представника

-

-

-

10. Відомості про склад виконавчого комітету.

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада та місце роботи

Цима  Тетяна Федорівна

пенсіонер

Гапун Микола Сергійович

Пенсіонер

Тасенко Володимир Вікторович

Голова ФГ "Злагода"

Стожук Інна Миколаївна

Завідувач дитячого садка "Струмочок"

Односум Алла Миколаївна

Вчитель Хмелівського НВО

Пильщик Людмила Андріївна

Безробітна

Косінський Василь Михайлович

Голова СФГ "Косінський В.М."

Бутарьов Микола Анатолійович

Голова СФГ "Мрія"

Запорожець Віктор Олександрович

Водій ДПРЧ №34

Кацун іван Михайлович Директор СТОВ "Злагода"

(Крім сільського/селищного  голови та секретаря ради).

11. Відомості про органи самоорганізації населення.

 

Всього

з них:

будинкові комітети/

кількість членів

вуличні комітети/

кількість членів

квартальні омітети/

кількість членів

Інші (передбачені відповідним Законом України)

-

-

-

-

-

12. Відомості про матеріально-технічне забезпечення ради.

Приміщення (власне/орендоване)

Наявність службового транспорту

Наявність оргтехніки: телефон/факс/

комп'ютер/принтер/

копіювальний апарат

Можливість

підключення до мережі Інтернет(так/ні)

власне

автомобіль - 1

Телефон -2

Факс-1

Компютер-3

Принтер-3

Копіювальний апарат-1

 

так

II. Економічна характеристика територіальної громади.

13. Відомості про загальну характеристику земельного фонду.

з/п

Структура земель

Площа,  га 

Відсотків до загальної         площі

 

Всього земель

4981,11

 

 

у тому числі:

 

 

1.

землі сільськогосподарського призначення

4645,10

 

2.

землі житлової та громадської забудови

125,65

 

3.

землі оздоровчого призначення

-

 

4.

землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення

-

 

5.

землі рекреаційного призначення

-

 

6.

землі історико-культурного призначення

-

 

7.

землі лісогосподарського призначення

58

 

8.

землі водного фонду

97,47

 

9.

землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення

35.97

 

14. Відомості про бюджет органу місцевого самоврядування.

 

Розрахунки МФУ

Затверджено

місцевими радами

Відхилення затвердженого до розрахунків МФУ у % (+/-)

Доходи

 

767260

 

з них:

 

 

 

Загальний фонд

Власні доходи

 

506460

 

Закріплені доходи

 

63900

 

Дотації

 

165300

 

(в т.ч. дотація вирівнювання)

 

165300

 

Субвенції

 

 -

 

Всього по загальному фонду

 

735660

 

Спеціальний фонд

Доходи

 

31600

 

в т.ч. збір за спеціальне використання природних ресурсів (екологічний податок)

 

500

 

Разом доходів

 

767260

 

Видатки

 

 

 

що враховуються при визначенні

міжбюджетних трансфертів

 

767260

 

що не враховуються при визначенні

міжбюджетних трансфертів

 

 

 

Разом видатків

 

767260

 

15. Відомості про підприємства та установи розташовані на території ради.

Кількість підприємств та установ

1

Кількість малих підприємств

115

з них:

 

Кількість підприємців фізичних осіб

2

сільськогосподарських

1

Кількість підприємців юридичних осіб

1

промислових

 

Кількість фермерських господарств

9

інших

 

Кількість особистих

селянських господарств

126

16. Відомості про обсяг залучених інвестицій.

Обсяг залучених інвестицій:

2010 рік

2011 рік

2012 рік

-

-

-

III. Соціальна характеристика територіальної громади.

17. Відомості про демографічну ситуацію.

 

Загальна

чисельність населення

Кількість народжених

Кількість

померлих

Природний приріст (скорочення) (+/-)

2010 рік

905

9

21

 

2011 рік

947

5

23

 

2012 рік

963

8

13

 

18. Відомості про населення територіальної громади.

Всього населення:

963

Всього працездатне населення

563

з них: дітей дошкільного віку

40

Всього непрацездатного населення

400

дітей шкільного віку

87

Всього зайнятого населення

274

пенсіонерів

273

з них:

 

працездатних громадян

563

зайнятого населення на території ради

71

міграція населення:

вибулих

29

зайнятого населення за межами ради

203

прибулих

8

Всього безробітних

22

19. Відомості про освіту.

Всього навчальних закладів

1

Всього кількість дітей та учнів:

 

з них:

 

з них:

 

дошкільних навчальних закладів

-

дошкільних навчальних закладах

 

загальноосвітні школи

-

кількість учнів 1- 4 класів

 

позашкільних навчальних закладів

-

кількість учнів 5-9 класів

 

школи - інтернати

-

кількість учнів 10-11 класів

 

професійно-технічних навчальних закладів

-

Всього працюючих вчителів:

наявних вакансій

 

20. Відомості про охорону здоров'я.

Всього лікувально-профілактичних закладів та аптек

1

Всього медичного персоналу

2

з них:

-

з них:

 

лікарень

-

всього лікарів

-

поліклінік

-

наявних вакансій

-

амбулаторій

-

всього середнього медичного персоналу

2

фельдшерсько-акушерських пунктів

1

наявних вакансій

-

аптек

-

наявність спеціального транспорту

-

21. Відомості про заклади культури та самодіяльні колективи.

Всього закладів культури

3

дитячі художні школи

-

з них:

 

дитячі музичні школи

-

бібліотеки

1

дитячі школи мистецтв

-

будинки культури та клуби

2

самодіяльні творчі колективи

1

музеї

-

дитячі

 

навчальні заклади

-

дорослі

1

22. Відомості про спортивні споруди.

Всього спортивних об'єктів

1

спортивні майданчики

1

з них:

 

спортивні бази

-

стадіони

-

плавальні басейни

-

спортивні зали

-

 

 

23. Відомості про релігійне життя.

 

Кількість церков та релігійних громад

Конфесія

Кількість прихожан

Всього:

-

-

-

з них:

 

 

 

 

 

 

 

IV. Інфраструктурна характеристика територіальної громади.

24. Відомості про відстань центру територіальної громади до:(км)

До автомагістралі

 

До центрів сусідніх рад

 

з них дорога з твердим покриттям

5

з них дорога з твердим покриттям

8

До залізничної станції

 

До районного центру

 

з них дорога з твердим покриттям

40

з них дорога з твердим покриттям

40

До населених пунктів ради

 

До обласного центру

 

з них дорога з твердим покриттям

3

з них дорога з твердим покриттям

80

25. Відомості про регулярне транспортне сполучення.

Автомобільним транспортом

Кількість рейсів на добу або тиждень

Залізничним транспортом

Кількість рейсів на добу або тиждень

до районного центру

-

до районного центру

-

до обласного центру

-

до обласного центру

-

до центрів сусідніх громад

-

до центрів сусідніх громад

-

26. Відомості про житлово-комунальну інфраструктуру.

Всього комунальних підприємств

-

з них:

-

водопровідно-каналізаційних

-

теплопостачальних

-

з утримання житлового фонду, комунальної сфери, благоустрою

-

інших

-

Наявність водопроводу

-

в тому числі в населених пунктах ради

-

Довжина водопровідних мереж

-

в тому числі в населених пунктах ради

-

З них аварійних що потребують капітального ремонту

-

в тому числі в населених пунктах ради

-

Вартість послуг з водопостачання для населення

-

в тому числі в населених пунктах ради

-

Наявність каналізації

-

в тому числі в населених пунктах ради

-

Довжина каналізаційних мереж

-

в тому числі в населених пунктах ради

-

З них аварійних що потребують капітального ремонту

-

в тому числі в населених пунктах ради

-

Вартість послуг водовідведення для населення

-

в тому числі в населених пунктах ради

-

Стан очисних споруд

-

Стан газифікації населених пунктів ради природним та зрідженим газом

-

Наявність централізованого теплопостачання

-

в тому числі в населених пунктах ради

-

Довжина теплових мереж

-

в тому числі в населених пунктах ради

-

З них аварійних що потребують капітального ремонту

-

в тому числі в населених пунктах ради

-

Вартість послуг з теплопостачання для населення

-

в тому числі в населених пунктах ради

-

Благоустрій населених пунктів ради

 

Довжина вулиць та доріг

12,5

в тому числі в населених пунктах ради

12,5

з них дороги з твердим покриттям

5,4

в тому числі в населених пунктах ради

5,4

потребують капітального ремонту

 

в тому числі в населених пунктах ради

 

з них із штучним освітленням

 

в тому числі в населених пунктах ради

 

Загальна площа зелених насаджень

18,2

в тому числі в населених пунктах ради

18,2

з них парків, скверів для загального користування

3,6

в тому числі в населених пунктах ради

3,6

Наявність полігонів твердих побутових відходів

1

в тому числі в населених пунктах ради

 

Наявність цвинтарів

4

в тому числі в населених пунктах ради

1

27. Відомості про зв'язок, телекомунікації, торгівлю, фінансові установи та

побутову інфраструктуру.

Всього відділень зв'язку

-

Сфера побутового обслуговування

населення:

-

Всього банківських установ/банкоматів

-

перукарня

-

Наявність проводового радіомовлення

-

готелі

-

Покриття FM радіостанцій

-

закладів громадського харчування

-

Наявність телефонного зв'язку

Є

лазня

-

Покриття мобільних операторів зв'язку

Є

ремонт побутових виробів та предметів

особистого вжитку

-

перелік операторів:

 

ритуальні послуги

-

Можливість підключення до мережі Інтернет

є

бази та інші заклади відпочинку

-

Торгівля

Є

дитячі оздоровчі заклади

-

магазинів

3

Нотаріальні заклади

-

ринків

-

Ветеринарні заклади

-

28. Відомості про розмежування земель та наявність містобудівної документації.

 

Відомості про дату затвердження документації або стадію

розроблення проекту

Орієнтовна вартість розроблення

документації (тис. грн.)

Відомості про розмежування земель державної та комунальної власності

-

-

Відомості про розроблення схеми планування території ради

-

-

Відомості про розроблення генерального плану населених пунктів ради

-

-

Відомості про розроблення детального плану території

-

-

29. Відомості про пам’ятки розміщені на території ради, рекреаційні зони,

 розвиток зеленого туризму

Всього пам'яток:

5

археології

4

з них:

 

природи

 

історії

1

Наявність на території ради

рекреаційних зон

-

культури

 

Розвиток зеленого туризму

-

архітектури

 

кількість садиб

-

* опис рекреаційних зон та пам'яток розташованих на території ради подається окремо

30. Відомості про участь у інвестиційних проектах, короткий опис проектів.

Відомості про участь у проектах

Короткий опис проектів та результати участі

-

-

31. Відомості про основні проблеми території.

Зміст проблемного питання

Пропозиції щодо шляхів вирішення проблемних питань

Відновлення дорожнього покриття

Заплановані кошти в сільському бюджеті на 2011в сумі 10 тисч гривень

Проведення зовнішнього ремонту

Новогригорівського СБК

Заплановані кошти в сільському бюджеті на 2011рік в сумі 30 тисч гривень

Ремонт дорожнього покритя та моста по вулиці Зарічна село Новопетрівка

Ремонт провести спільно з ФГ господарствами та директором шахти в сільському бюджеті на 2011 рік заплановані кошти в сумі 5 тисяч гривень

Освтлення вулиць сіл Новопетрівка та Новогригорівка

Заплановані кошти в сільському бюджеті на освітлення вулиць в сумі 16 тисч гривень , а також будуть залучені кошти депутатського фонду .